Strona główna / Tętnice / Sympatektomia

Sympatektomia

Operacyjna metoda leczenia przewlekłego niedokrwienia kończyn dolnych. Wykonywana jest u Pacjentów, u których leczenie rewaskularyzacyjne nie jest możliwe z powodu złego odpływu krwi na obwód lub w wyniku utrzymującego się zakażenia. Polega na wycięciu fragmentu pnia współczulnego wraz z II i III zwojem lędźwiowym.

Przebieg zabiegu:

Sympatektomia jest operacją i przeprowadza się ją w znieczuleniu ogólnym, po nacięciu skórnym w linii środkowo – obojczykowej. Odcięcie pnia pomiędzy L2 a L3 odbywa się przy pomocy koagulacji. Operacja powoduje rozszerzenie naczyń, a tym samym lepsze ukrwienie skóry i tkanki podskórnej kończyn.

Zalecenia po zabiegu:

Pacjent po jej przeprowadzeniu zostaje na obserwacji na sali pooperacyjnej. Zalecamy również podjęcie leczenia zachowawczego: zmianę nawyków (rezygnację z tytoniu), modyfikację codziennej diety, włączenie treningu marszowego oraz przyjmowanie leków wspomagających.