Polityka Prywatności

Indywidualnej Specjalistycznej Praktyki Lekarskiej Ryszard Zając

Poufność danych i ochrona prywatności naszych Pacjentów oraz Klientów stanowi dla nas kwestię priorytetową. W związku z tym w trosce o najwyższe bezpieczeństwo Państwa danych osobowych, uwzględniając powszechnie obowiązujące przepisy prawa ustanowiono politykę określającą zasady dotyczące sposobu gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych.

Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
Podstawy prawne przetwarzania Państwa danych to:

 • umowa na świadczenie usług medycznych,
 • umowa na świadczenie usług niemedycznych,
 • prawnie uzasadniony interes Pacjentów/Klientów,
 • zgoda wyrażona przez Państwa na przetwarzanie danych osobowych we wskazanych w zgodzie celach,
 • przepisy prawa.
Sposób przetwarzania danych osobowych
Państwa dane osobowe przetwarzane są w sposób minimalny, z poszanowaniem Państwa prawa do prywatności. Podczas rejestracji, oczekiwania na wizytę, korzystania z usług medycznych i niemedycznych personel Indywidualnej Specjalistycznej Praktyki Lekarskiej Ryszarda Zająca w możliwie jak najmniejszym zakresie posługuje się państwa danymi osobowymi, zachowując dyskrecję.
Administrator Danych Osobowych
Administratorem Państwa danych osobowych jest Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Ryszard Zając – nazwa handlowa Klinika ArtVein, Instytut Babiana.
Inspektor Ochrony Danych
Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą mogą Państwo się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych.

 • listownie na adres:
  Indywidualna Specjalistyczna Praktyka lekarska Ryszard Zając ul. Hynka 6 lok. 9 80-465 Gdańsk
 • przez e-mail: rodo@artvein.pl lub rodo@babiana.pl
Dane osobowe
Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

 • świadczenia usług medycznych,
 • świadczenia usług niemedycznych m.in. kosmetycznych, kosmetologicznych,
 • dokonania rozliczeń z tytułu świadczonych usług,
 • przekazania materiałów promujących produkty i usługi własne administratora danych – tylko w przypadku wyraźnej zgody,
 • archiwizowania Państwa danych zgodnie z przepisami prawa.

Prawa przysługujące Państwu – związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 1. prawo do wniesienia sprzeciwu,
 2. prawo wycofania zgody,
 3. prawo dostępu do danych osobowych,
 4. prawo żądania sprostowania danych osobowych,
 5. prawo żądania usunięcia danych osobowych, tylko w sytuacji jeśli nie będziemy zobligowani przepisami prawa do ich przetwarzania,
 6. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 7. prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Państwa danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możecie Państwo przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali dane do innego administratora w sposób technicznie możliwy do wykonania.

Aby skorzystać z powyższych praw prosimy, aby skontaktować się z nami, bądź z Inspektorem Danych Osobowych.

Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane zbierane automatycznie
Podczas wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie rejestrowane są dane dotyczące Państwa aktywności. Dane te wykorzystywane są tylko i wyłącznie w celach administracyjnych i statystycznych.

Przesyłanie danych osobowych i komunikacja z naszymi stronami jest zaszyfrowana i odbywa się z użyciem protokołu SSL.

Wykorzystanie ciasteczek („cookies”)
Nasza strona internetowa może wykorzystywać mechanizm „cookies”, który służy identyfikacji sesji użytkownika podczas korzystania z naszej strony. „Ciasteczka” nie zawierają żadnych danych osobowych i zapewniają poprawne działanie aplikacji.

W celu zablokowania przesyłania tego typu plików należy odpowiednio ustawić przeglądarkę mając na uwadze to, że niektóre funkcje witryny mogą nie działać.

Udostępnianie danych podmiotom trzecim
Będziemy przekazywać Państwa dane osobowe:

 • podmiotom przetwarzającym dane w imieniu administratora danych,
 • podmiotom uprawnionym przepisami prawa,
 • podmiotom i osobom fizycznym upoważnionym przez Państwa.

Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Ryszard Zając zastrzega sobie prawo do zmian w treści polityki prywatności w sytuacji zmian w przepisach prawa polskiego lub wdrażania nowych rozwiązaniach technologiczno-informatycznych.